Latest Job Positions

Total 1,358 entries
ผู้จัดการโครงการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท-40,000

Location:ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ออกแบบ วางแผน ดูแลควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา วางแผนและบริหารโครงการและสั่งการ เพื่อให้โครงการที่ร...
A Personal Assistant

Salary: 35,000-38,000

Location:Monterey Place

- Screening telephone calls and handling inquiries. - Organizing your manager’s diary and making ap...
P.D Trading
1 positions
2020-07-14
Product Sales Executive / พนักขายผลิตภัณฑ์

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- สร้างแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการสัมมนาผ่านเว็บ / การฝึกอบรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ - ระบุและกำห...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-22
Project Manager/ผู้จัดการโครงการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- วางแผนการประสานงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนโครงการ - ประสานงานกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามโครงการในพ...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-22
Daftsman/ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรม ไฟฟ้าได้ดี - ...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-20
ด่วน!!! รับพนักงานทำความสะอาด ที่ห้างเดอะมอลโคราช ค่าแรงวัน 325บาทต่อวัน

Salary: 325

Location:เดอะมอลโคราช

พนักงานทำความสะอาด (ส่วนของร้านเสื้อผ้าภายในห้าง) รายได้วันละ 325 บาท *เวลาทำงาน 7.00-16.00...
The Bangkok Cleaning Co.,Ltd.
1 positions
2020-05-19
หัวหน้าแผนกสรรหาและฝึกอบรม (ประจำสนญ.)

Salary: ตามประสบการณ์

Location: บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรและสัมภาษณ์งาน 3.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 4.จั...
โปรเแกรมเมอร์ / Programmer (รับสมัครด่วน) ประจำสนญ

Salary: ตามประสบการณ์

Location: บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

1.เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท 2.แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม...
หัวหน้าฝ่าย Activation (ประจำสนญ.) รับสมัครด่วน

Salary: ตามประสบการณ์

Location: บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

1.บริหารจัดการ Outsource Agency ให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานขายให้มีประสิทธิภาพตามมาตร...
หัวหน้าแผนก / ฝ่ายบัญชีต้นทุน โรงงานระยอง

Salary: ตามประสบการณ์

Location: บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำ บันทึกแก้ไข ยกเลิกสูตรการผลิต(Bom)และขั้นตอนการผลิต(Routing) 2.จัดทำ คำนวณต้นทุนมาตรฐานสินค...
Site Engineer(ประจำโครงการสายสีส้ม/พระราม 9)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:MRT สุทธิสาร

1.ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบที่กำหนด 2.วางแผนและกำหนดมาตราการ การปฏิบัติงานให้มีความปลอด...
Sales Online Representative (เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ )

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีควา...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
Graphic Content Creator

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

- สร้างสรรค์ Content ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและธุรกิจของบริษัทผ่านสื่อ Social ตามที่ได้...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
ผู้จัดการเขตการขายในประเทศ (ประจำ กทม.)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

-เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า,เครื่องกลไฟฟ้า,อิเล็กท...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
ช่างเทคนิค

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร - และอุปกรณ์ให้อยู...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
20 positions
2020-05-19
วิศวกร (ฝ่ายผลิต )

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

คุณสมบัติ -เพศหญิง,ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป -วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ เครื่องกล หรือสาขาอื่...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
เจ้าหน้าที่แผนงาน

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ - คีย์ข้อมูลส่งออกประจำวัน - ตรวจสอบงานส่งออก - ติดตามผลผลิตประจำวันเทียบแผ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
เจ้าหน้าที่แผนงาน

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ - คีย์ข้อมูลส่งออกประจำวัน - ตรวจสอบงานส่งออก - ติดตามผลผลิตประจำวันเทียบแผ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
เจ้าหน้าที่บริหารแรงงานต่างด้าว

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

ลักษณะงาน - ดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าว - ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแรงงาน...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
ธุรการ

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ - จัดทำเอกสารใบลา/ใบโอที และเอกสารอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยผ่าน E – Smart ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
โปรแกรมเมอร์

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

คุณสมบัติ -เพศชาย,หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรี วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติ หรือ วศบ.ว...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
3 positions
2020-05-19
System Administrator

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

คุณสมบัติ -เพศชาย,หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป -วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
System Engineer

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

- วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขององค์กร - ติดตั้ง Config ระบบ Network - ดูแลระบบ IT ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
IT Support

Salary: ตามประสบการณ์

Location:ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ - รับซ่อม ติดตั้ง โยกย้าย และรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แ...
KHON KAEN FISHING NET CO.,LTD.
1 positions
2020-05-19
Sales Manager

Salary: 35,000-45,000

Location:Utopia Central

- Work at Utopia Central - Generate room revenue in wholesale & group leisure segment, creating hot...
Utopia Corporation Co,Ltd
1 positions
2020-05-14
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคอีสาน)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบยอดขายสินค้าในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินก...
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบยอดขายสินค้าในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินก...
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบยอดขายสินค้าในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินก...
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบยอดขายสินค้าในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินก...
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันตก)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบยอดขายสินค้าในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินก...
นักบัญชี (บัญชีเพื่อการจัดการ)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) เพื่อปิดงบการเงินทางด้าน CO-PA ให้เสร็จสมบูร...
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Salary: Salary based on experience

Location:เบทาโกร จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ง...
เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบหลัก 1. ดูแลและจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเบทาโกร 2. ประสานงานโคร...
ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ

Salary: Salary based on experience

Location:เบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ 1. วางแผนงานควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด...
วิศวกรระบบงานวิศวกรรม (Spare part)

Salary: Salary based on experience

Location:เบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รายละเอียดงาน 1.จัดทำข้อมูล และการจำแนกประเภทของอะไหล่หรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา เพื่อนำไปจัดลำดับค...
วิศวกรระบบงานซ่อมบำรุง (Visual)

Salary: Salary based on experience

Location:เบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาให้ระบบสัญญาณ Interface ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของ...
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารอาคาร

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน บริหารจัดการงานอาคารและสำนักงาน อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ โดยม...
ผู้แทนขาย

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน รับผิดชอบการขายสินค้า ในช่องทางที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหม...
ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (สัตว์บก)

Salary: Salary based on experience

Location:Betagro Group

รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบงานขายอาหารสุกรให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดเก็บค่าสินค้าให้...
เจ้าหน้าที่ Food Solution (สุพรรณบุรี)

Salary: Salary based on experience

Location:อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดงาน - สนับสนุนทีมขาย ให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหา ปรึกษา พร้อมทั้งเสนอแน...
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

• บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าเช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า ควบ...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
1 positions
2020-04-30
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า จ.สมุทรปราการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

• บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าเช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า ควบ...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
1 positions
2020-04-30
พนักงานควบคุมเครื่องจักร/Operator

Salary: 14,000-15,000

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 2. ดูแล ปรับปรุงและซ่อมเครื่องจักรต่างๆ 3. ทำเอกสารติดต่อกับแผนกที...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
30 positions
2020-04-30
วิศวกร ซ่อมบำรุง

Salary: 18,000-50,000

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. ดูแลรักษาเครื่องจักรทุกตัวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ดูแลรักษาระบบ Utilities ที่ใช้ทั้งระบบ 3....
Perfect Companion Group Co.,LTD.
3 positions
2020-04-30
พนักงานวางแผนจัดสายขนส่ง ประจำคลังสินค้าคลองหลวง

Salary: 18,000

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

: วางแผนการส่ง-รับสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งให้การรับและส่งสินค้าเป็นไปตามเวลานัดหมายที่กำหนด ...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
1 positions
2020-04-30
Warehouse Supervisor (คลังสินค้าคลองหลวง)

Salary: 18,000-20,000

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องแม่นยำ 3. ควบคุมกา...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
1 positions
2020-04-30
พนักงานวางแผนการผลิต/วัตถุดิบ (Planning)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. วางแผนการผลิต บรรจุ และจัดการวัตถุดิบ 2. รวบรวมปริมาณสั่งซื้อและวางแผนการผลิตและบรรจุสินค้าอย่าง...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
2 positions
2020-04-30
Production Supervisor

Salary: สามารถต่อรองได้

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ควบคุมดูแลประสิทธภาพในการทำงานของเครื่องจักร 3. ว...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
1 positions
2020-04-30
พนักงานข้อมูล / ธุรการ / admin

Salary: สามารถต่อรองได้

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1.จัดทำเอกสารสนับสนุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ รวมไปถึงนโยบายความป...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
2 positions
2020-04-30
ช่างเทคนิค

Salary: 14,000

Location: อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต 2. ดูแล ปรับปรุงและซ่อมเครื่องจักร 3. ทำเอกสารติดต่อกั...
Perfect Companion Group Co.,LTD.
2 positions
2020-04-30
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ) ต่างจังหวัด

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

สายงาน: เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ) ต่างจังหวัด หน้าที่และความรับผิดชอบ: • รับผ...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Marketing Officer ประจำสาขา (อุบลราชธานี , ยโสธร , อำนาจเจริญ , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ )

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

1. เจ้าหน้าที่การตลาด [MO] หน้าที่และความรับผิดชอบ: • เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (We...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
เจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานบัตรเครดิต

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านบัตรเครดิตของธนาคาร 1. งานข้อมูลสมาชิกบัตรใหม่ 2. งานบริการร้าน...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Marketing Officer (Bancassurance) ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

• วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผล...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Junior Programmer

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

Develop and maintenance of pragmatic high-quality software to support business requirements. Work w...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Marketing Officer (Bancassurance)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ • วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดท...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
พนักงานโอนเงินต่างประเทศประจำสาขา Foreign Remittance Officer

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

• ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ • ให้บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ • แนะนำผลิต...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา กรุงเทพและปริมณฑล

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา กรุงเทพและปริมณฑล
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Relationship Officer - SME (กรุงเทพและปริมณฑล)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

• รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคาร • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเ...
Bangkok Bank
1 positions
2020-04-29
Call Center

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ bts ช่องนนทรี

บริการตอบข้อซักถามลูกค้าของธนาคารทางโทรศัพท์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคารที่...
Bangkok Bank
10 positions
2020-04-29
วิศวกรเครื่องกล ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:บางพลี สมุทรปราการ

1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้หน่วยงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมโรงรีด สามารถทำผลงานบรรลุเป้าของบริษัทที่วางไว้ ...
TSB Steel Ltd.
1 positions
2020-04-29
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำงานที่พระประแดง

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:บางพลี สมุทรปราการ

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวางแผน จัดการ และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี - จัดทำรายง...
TSB Steel Ltd.
1 positions
2020-04-29
CFO (Chief Financial Officer)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:บางพลี สมุทรปราการ

1 กำหนดกลยุทธ์ทางการเงินด้วยแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัท ตามแนวโน้มทิศทางโอกาสทางการต...
TSB Steel Ltd.
1 positions
2020-04-29
ช่างไฟฟ้า โรงรีด / ทำงานที่จ.ปราจีนบุรี

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:บางพลี สมุทรปราการ

- รับผิดชอบงานควบคุมระบบการทำงานของส่วนงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้สอดคล้องกับกา...
TSB Steel Ltd.
4 positions
2020-04-29
ช่าง Machine Shop โรงรีด / ช่างเตรียมการผลิต / ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:บางพลี สมุทรปราการ

ช่าง Machine Shop 2 อัตรา - วางแผนการกลึงลูกรีด/อะไหล่แท่นรีด และอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลให้มีเพ...
TSB Steel Ltd.
1 positions
2020-04-29
ล่ามภาษาจีน

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ติดต่อประสานงาน แปลเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนทั้งหมด
Living and Facilities Co.,Ltd
1 positions
2020-04-29
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Staff)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

1.ดำเนินการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การสรรหา คัดเลือกใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น ...
Living and Facilities Co.,Ltd
1 positions
2020-04-29
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 1

Salary: สามารถต่อรองได้

1.วางแผนการจัดซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ (วัตถุดิบร้านอาหาร และโรงแรม) 2.กำหน...
Living and Facilities Co.,Ltd
1 positions
2020-04-29
ช่างภาพและตัดต่อ / Photographer, Videographer / สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ25)

Salary: 15,000-25,000

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

**ผู้สมัคร จะต้องส่ง Portfolio หรือแนบ Link มาที่ e-mail ด้านล่าง . - ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เพื่อใช้...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (ประจำโรงงาน)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.ควบคุมดูแลงานทำความสะอาดรอบนอกอาคารผลิต 2.ควบคุมดูแลงานรับส่งพนักงานมาทำงาน 3.ควบคุมดูแลการเบิกจ...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
IT Admin (ประจำโรงงานนิคม อุตสาหกรรมสินสาคร)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโรงงาน , ระบบอินเทอร์เน็ต , ซอฟต์แวร์ 2. สนับสนุน User ในการใช้งาน...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

1.แพลนยอดสั่งของ และประสานงานการสั่งของกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ ก่อนมีงาน ที่จะใช...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
Brand Stylist

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

- Plan and execute all digital marketing, including, SEO, email, social media and display advertisin...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
ช่างซ่อมบำรุงระบบห้องเย็น (ประจำโรงงาน)

Salary: 12,000-13,000

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่อง...
After You Public Company Limited
3 positions
2020-04-28
Logistics Lead Man (ประจำโรงงาน)

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.ควบคุมการขนส่งสินค้าในคลังสินค้าไปยังสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมเวลาและระยะทางในการขนส่งให้อย...
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
ช่างไม้

Salary: สามารถต่อรองได้

- ดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ - ผลิต/ขึ้นงานใหม่
After You Public Company Limited
1 positions
2020-04-28
ผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,หัวหน้างาน

Salary: สามารถต่อรองได้

Location:กรุงเทพมหานคร

ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ -การจัดการทั่วไปลูกค้า -การบริหารงานบุคคลในร้าน -การบริหารยอดขา...
After You Public Company Limited
10 positions
2020-04-28