Digital Graphic Designer

Nipa Technology Co., Ltd.,

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.Nipa Technology Co., Ltd.,
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
ออกแบบภาพแบนเนอร์ เพื่อลงโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ บน Social Media เช่น Facebook Google เป็นต้น
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัท เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป ที่มีไอเดีย สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม
มีความสามารถด้านงานดีไซน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ (หากจบด้านดีไซน์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆ เช่น Photoshop , Illustrator หรือ Editing software
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถด้านงานดีไซน์ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถทำงานเร่งด่วนได้ดี
หากสามารถตัดต่อ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหวได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!