เจ้าหน้าที่บัญชี

Taiping Ethanol Co.,ltd

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Salary based on experience - .
2
ความรับผิดชอบ
- ดูแลการทำงานประจำวันและการปิดบัญชีสิ้นเดือน
- จัดทำบัญชีการเงินตามหลักการบัญชีและดูแลเรื่องภาษี
- จัดทำรายงานทางการเงินรายงานการจัดการและงบประมาณภายใต้กำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบและควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมด
- และ หรือ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
–ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-ประสบการณ์ในงานบัญชีรับ AR ,บัญชีจ่าย AP ,บัญชีทั่วไป GL อย่างน้อย 2 ปีขึ ้นไป
-สามารถท างานที่พระราม 3 ได้
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 092-694-2422
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!