ธุรการ

บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.เจริญเคเบิลทีวี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
13,000 - 15,000
4
ความรับผิดชอบ
1.รวบรวมและบันทึกข้อมูลลูกค้า Update ฐานข้อมูล
2.รับเรื่องแจ้งและให้ข้อมูลลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
3.เตรียมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุระหว่าง 18-35ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS word,MS Excel,ได้
ติดต่อ
เด่นนภา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2533399 ต่อ 042
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!