เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Receptionist

Lion Corporation (Thailand) Limited

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.Lion Corporation (Thailand) Limited
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
16000 - 20000
1
ความรับผิดชอบ
- ประจำ counter ประชาสัมพันธ์
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
- ให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆกับพนักงานภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ
- ดูแลเอกสารต่างๆและจดหมายเข้า-ออก ให้กับหน่วยงานทั้งองค์กร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และให้การต้อนรับเบื้องต้นแก่แขก/ผู้ที่มาติดต่อบริษัท
- ให้ข้อมูลข่าวสารของทางบริษัทแก่ผู้ที่มาติดต่องานกับทางบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี
- จบวุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
- มีทักษะการประสานงาน การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
- มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ติดต่อ
ภูวารินทร์ แซ่ซ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0915980126
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!