ผู้จัดการสาขา Tops Supermarket/ Central Food Hall

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.กรุงเทพ และปริมลฑลฃ
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบการวางแผนงาน, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแล และกำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับสาขาและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสาขา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมยอดขาย ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาผลกำไร และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับสาขา

รายละเอียดงาน
• ดูภาพรวมของสาขา ทำการบริหารจัดการสาขาและแผนกต่างๆ
• บริหารยอดขายของสาขาและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน (P&L)พร้อมบริหารยอดสูญเสียภายในสาขาให้น้อยที่ตาม KPI บริษัท
• วิเคราะห์คู่แข่งและวางแผนกในการเพิ่มยอดขายพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ
• ควบคุมให้สาขาปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในด้าน การเงินและทรัพย์สินของบริษัท สุขลักษณะ ความปลอดภัย ควบคุมการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการปฎิบัติตามกฏหมาย
• จัดการประชุม ประเมินผลการทำงานของสาขา พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา แก้ไข ผลประกอบการของสาขาให้ได้ตามเป้าหมา
• บริหารจัดการยอดสูญเสียและยอดสูญหายพร้อมทั้งมีแผนการในการควบคุม
• ประสานงานและ support ทีมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมากกว่า
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-45 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานค้าปลีก ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจบริการอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี บริหารพนักงานประมาณ 60 คนขึ้นไป
• สามารถวิเคราะห์ P&L ได้ และมีแนวคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขาย และยอดสูญเสีย
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• สามารถฝึกงานที่กรุงเทพฯ ได้ และประสาขาต่างจังหวัดได้
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!