ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ระบบความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามโครงสร้างบริษัท - 40000
1
ความรับผิดชอบ
ออกแบบ วางแผน ดูแลควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา วางแผนและบริหารโครงการและสั่งการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผน ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประมาณราคา คำนวณออกแบบโครงสร้าง และ อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.เพศชาย อายุ 25-35 ปี
4.ออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
ติดต่อ
ณัฐกมล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3488941
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!