หัวหน้าแผนกสรรหาและฝึกอบรม (ประจำสนญ.)

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1. บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
1.จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี
2.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรและสัมภาษณ์งาน
3.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
4.จัดฝึกอบรมตามแผนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.งานอื่นทีได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศหญิง อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใช้ Computer โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
มีประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และบริหารงานฝึกอบรมทั้งกระบวนการอย่างน้อย 3 ปี
สามารถวางแผนการทำงาน และทำงานเป็นระบบ ชอบค้นคว้าหาข้อมูลเชิงวิชาการ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและติดตามงานได้ดีมาก มีภาวะผู้นำสูงในการตัดสินใจ
มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดีมาก ทั้งภายในและภายนอก สามารถเป็นพิธีกรและวิทยากรภายในได้
มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!