Service Maintenance Sales (Commercial products)

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

Why LG? บริษัทแอลจีพร้อมสนับสนุน การเติบโตบนพื้นฐานของความสามารถ การทำงานที่มุ่งมั่น และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยรางวัลที่ดีเยี่ยม THE RIGHT PEOPLE บริษัทแอลจีมองหาทีมงานที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น บุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยมคือ ผู้ที่มีความสามารถในงานระดับสูง อีกทั้งยังเป็นนักคิดที่หลักแหลม กล่าวคือมีความเป็นมืออาชีพและต้องการทำงานในระดับสากลและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเป็นอย่างดี ที่บริษัทแอลจีจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “The Right People” เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างดีที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาจะชอบความท้าทายและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาเป็นบุคคลากรที่เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ เต็มไปด้วยความสามารถ และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมๆกับความต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ An LG Career พวกเรามองหา “The Right People” บุคคลซึ่งมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และเต็มไปด้วยทักษะ ซึ่งจะนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้า OUR HUMAN RESOURCES บริษัทแอลจีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้า พนักงานทุกคนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่เท่าเทียมกัน CREATIVITY AND AUTONOMY การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม COMPETENCE ความสามารถคือพื้นฐานของผลงานดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นรายบุคคล PERFORMANCE-BASED REWARDS การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม EQUAL OPPORTUNITIES โอกาสที่เท่าเทียมกันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน บริษัทแอลจีจึงมั่นใจที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เกี่ยง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชาติ LONG-TERM PERSPECTIVE การดำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นนโยบายบุคคลากรพื้นฐานของบริษัทแอลจี แผนงานด้านบุคคลากรของบริษัทแอลจีจึงถูกออกแบบมาด้วยสิ่งนี้พร้อมทั้งการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและเป็นไปอย่างบูรณาการ TRAINING ท่ามกลางการศึกษาทั่วโลก บริษัทแอลจีมีการนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสายอาชีพ เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ Application Process บริษัทแอลจีมีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหลักสากลนิยม ความแตกต่างของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างในแต่ละประเทศ เช่น เรื่องของตลาดแรงงาน, กฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
N/A - .
1
ความรับผิดชอบ
• Achieve sales target for maintenance task, expand warranty for commercial products (SAC, Monitor Signage and Hotel TV)
• Discuss and summarize customer's requirement to push sales growth
• Prepare quotation and calculate service costs
• Coordinate technician to service customer
• Work on-site to service customer, and checking each task by yourself
• Able to work in upcountry
คุณสมบัติของผู้สมัคร
Bachelor degree in any field
Have experience in Sales or coporate sales
Good command in English
Computer literary in MS.Office
Able to drive & have a car license
Able to work in upcountry
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!