ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำศูนย์บริการธนบุรี /และโคราช

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

Why LG? บริษัทแอลจีพร้อมสนับสนุน การเติบโตบนพื้นฐานของความสามารถ การทำงานที่มุ่งมั่น และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยรางวัลที่ดีเยี่ยม THE RIGHT PEOPLE บริษัทแอลจีมองหาทีมงานที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น บุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยมคือ ผู้ที่มีความสามารถในงานระดับสูง อีกทั้งยังเป็นนักคิดที่หลักแหลม กล่าวคือมีความเป็นมืออาชีพและต้องการทำงานในระดับสากลและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเป็นอย่างดี ที่บริษัทแอลจีจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “The Right People” เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างดีที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาจะชอบความท้าทายและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาเป็นบุคคลากรที่เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ เต็มไปด้วยความสามารถ และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมๆกับความต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ An LG Career พวกเรามองหา “The Right People” บุคคลซึ่งมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และเต็มไปด้วยทักษะ ซึ่งจะนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้า OUR HUMAN RESOURCES บริษัทแอลจีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้า พนักงานทุกคนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่เท่าเทียมกัน CREATIVITY AND AUTONOMY การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม COMPETENCE ความสามารถคือพื้นฐานของผลงานดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นรายบุคคล PERFORMANCE-BASED REWARDS การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม EQUAL OPPORTUNITIES โอกาสที่เท่าเทียมกันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน บริษัทแอลจีจึงมั่นใจที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เกี่ยง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชาติ LONG-TERM PERSPECTIVE การดำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นนโยบายบุคคลากรพื้นฐานของบริษัทแอลจี แผนงานด้านบุคคลากรของบริษัทแอลจีจึงถูกออกแบบมาด้วยสิ่งนี้พร้อมทั้งการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและเป็นไปอย่างบูรณาการ TRAINING ท่ามกลางการศึกษาทั่วโลก บริษัทแอลจีมีการนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสายอาชีพ เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ Application Process บริษัทแอลจีมีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหลักสากลนิยม ความแตกต่างของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างในแต่ละประเทศ เช่น เรื่องของตลาดแรงงาน, กฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
N/A - .
2
ความรับผิดชอบ
- ดูแล, ซ่อมแซม และบริการลูกค้าหลังการขาย โดยเฉพาะสินค้าประเภท แอร์บ้าน, แอร์ระบบ, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, ทีวี และเครื่องเสียง เป็นต้น
- ซ่อมและบริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป และลูกค้างานโครงการ งานโปรเจ็ค B2B เช่น สินค้าประเภท มอร์นิเตอร์/โฮเทลทีวี, หน้าจอดิสเพลย์
- ซัพพอร์ตและตรวจสอบงานตามความต้องการของลูกค้าดีลเลอร์ได้ทันท่วงที
- วิเคราะห์และพิจารณา และปิดงานซ่อมต่างๆ ด้วยตนเอง
- ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการออกไซต์งานแต่ละครั้ง
- ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย
การศึกษา ตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด และมีพื้นฐานงานเอกสารบ้าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
มีใจรักในงานบริการ
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!