เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.นิคมอุตสาหกรรม บางชัน
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Negotiable - .
5
ความรับผิดชอบ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP, HACCP, HALAL และกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หรือที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน และกำหนดแผนการทำงานได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่จำเป็นต้องหยุดเสาร์ - อาทิตย์
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP, HACCP, HALAL และกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หรือที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันได้
ติดต่อ
HR department
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!