เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Negotiable - .
1
ความรับผิดชอบ
1. ต้อนรับผู้เข้ามาติดต่องานกับบริษัท
2. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลกับผู้ที่โทรเข้ามาโอนสายโทรศัพท์ภายในและภายนอก
3. อัพเดทเบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์มือถือ และอีเมล์พนักงาน
4. รับจองห้องประชุมของบริษัท
5. ดูแลการใช้บริการห้องประชุม และดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมให้พร้อมใช้งาน
6. ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่หน่วยงานต่างๆ และบริษัทในเครือ
7. คัดแยกจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ วันละ 2 รอบ เช้า และบ่าย นำส่งให้แต่ละฝ่าย/บุคคล ในแต่ละวัน
8. รับฝากเอกสาร / สิ่งของเพื่อส่งให้บุคคลภายใน และภายนอก
9. ประสานกับแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งข้อมูลการใช้ห้องประชุม, ผู้มาติดต่อบริษัทในแต่วันละ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เพศ / อายุ : ไม่จากัดเพศ / อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2 วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
3 ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : Ms.Office, ทัศนคติดี, มนุษยสัมพันธ์ดี
4 ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
HR department
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!