ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

Jewelkara Co., Ltd. / บริษัท จีเวลคาร่า จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน
No location.
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - ตามประสบการณ์
1
ความรับผิดชอบ
• วางแผนและดำเนินการ ในการเจาะตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่ และดึงดูดตัวแทนจำหน่าย จากประเทศกลุ่มเป้าหมาย
• คอยตอบคำถามและข้อสงสัย ส่งใบเสนอราคา และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับลูกค้าซึ่งมีอยู่ทั่วโลก โดยผ่านทางอีเมล โทรศัพท์
หรือโดยตรงที่บริษัทของลูกค้า (หากลูกค้าอยู่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล)
• นำเสนอข้อมูลสินค้า และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดกับ
ซอฟท์แวร์ให้ลูกค้า โดยคอยแนะนำลูกค้าว่าสินค้าเรา สามารถช่วย
ให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้า สะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง
• ดูแลฐานลูกค้าเก่าและลูกค้าประจำ คอยหาลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ
สามารถปิดการขายให้ได้ตามยอดที่ตั้งไว้ และรายงานสรุปยอดขาย
ให้บริษัทได้ทุกอาทิตย์
• สื่อสารกับหน่วยธุรกิจอื่นๆได้ดีและถีถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถูก
ส่งถึงมือลูกค้าอย่างเป็นที่น่าพอใจ
• คอยนำเสนอและอัพเดท/ตรวจสอบข้อมูล ของสินค้าและแบรนด์ บน
เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
• นำเสนอ และ สาธิตวีธีการใช้งานสินค้าของเราในงานแสดงสินค้า
ต่างๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ชายหรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
• ถือสัญชาติไทย (สำคัญมาก)
• ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ โดยสาขาการตลาดหรือธุรกิจต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งเซลส์ ดูแลลูกค้า หรือการตลาด
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และทำงานได้อย่างมืออาชีพ (ทั้ง พูด ฟัง อ่าน และ เขียน) หากมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL กรุณาแนบมาพร้อมใบสมัครเพื่อนประกอบการพิจารณา
• มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ หรือสามารถสื่อสารได้คล่อง เข้าใจได้เหมือนเป็นคนไทย
• หากมีประสบการณ์ในการทำ Internet / Social Network Marketing (Facebook, LINE, Instagram, etc.) มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดและความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับงานรวมทั้งศักยภาพของตนเอง สามารถทำงานของตัวเองให้เสร็จได้โดยที่ไม่ต้องตามและต้องไม่เดือดร้อนเพื่อนร่วมงาน มีใจรักการแก้ปัญหาให้ลูกค้าและให้บริการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพและเป็นมิตร
• สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตัวเองได้ทุกวัน และสามารถเดินทางกับบริษัทไปทำงานนอกสถานที่และค้างแรมได้หากจำเป็น (ทั้งในและต่างประเทศ)
• หากมีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน
• มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในระดับดี อาทิเช่น การใช้งาน Microsoft Office, Social Network ต่างๆ หรือ การทำรีพอร์ท เป็นต้น
ติดต่อ
วรวุฒิ เสนาดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0955924936
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!