ผู้จัดการการตลาดฝ่าย CRM ( 1 อัตรา) / กาญจนบุรี / (V)

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. We get permission from the Employment Department, Labor Department to be recruitment company in Thailand, so we got domestic recruitment license (จง.3) No. น. 1261 / 2554. FDI recruitment considers that Human Resource is the key for success in any position and any organization. We dedicate to offer the best service and suit candidates. We are mediator between job seeker and company by professional team and recruitment consultant who has a lot of experience in any level and any position. FDI would be a part for support your business to progress. By our potential if you would like to apply job with us or need some advice about jobs, please register via our website for free.
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.กาญจบุรี
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
40,000 - 60,000
1
ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานบริงานงานการตลาด
 ด้านการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล การนาข้อมูลมาทากิจกรรมการตลาด
 วางแผนการทาการตลาดในรูปแบบต่างๆ
 วางแผนการทากิจกรรมออก Booth และ Event ต่างๆ  จัดทาข้อมูลเพื่อ support งานขาย
 คิดกิจกรรม small group activity และดูแลลูกค้า VIP ของบริษัท
 ทา report และเก็บรวมรวมข้อมูล
 สารวจและทา กิจกรรม CSR
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านหลักสูตร รด. หรือผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
2. ปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสพการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความสามารถในการบริหารงานการตลาดได้ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ และออกเยี่ยมลูกค้าได้
5. สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
6. สามารถขับขี่รถยนต์ และ มีใบขับขี่
ติดต่อ
HR department
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!