Purchasing Officer

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ อโศก
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
2
ความรับผิดชอบ

• ติดตามรูปแบบหรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์จากฝ่ายการตลาดและ Supplier เพื่อทำปรู๊ฟหรือเตรียมงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
• วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสุ่มตรวจ การควบคุมและการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์
• ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น กฎระเบียบ,ข้อกำหนด เป็นต้น
• ดำเนินการทวนสอบให้ระบบขั้นตอนภายในเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การตรวจติดตามจาก QA และผู้ติดตามจากบริษัทภายนอก
• วางแผนงานและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานและทบทวนแผนงานการ Audit ประจำเดือนร่วมกับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศหญิง/ชาย อายุ 28 ถึง 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ / วิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้ ความชำนาญ เรื่องระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP/ HACCP /BRC / IFS หรืออื่นๆ
• มีประสบการณ์การตรวจประเมินผู้ขาย
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!