วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สามเสน ดุสิตธานี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
ออกแบบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ ของเครื่องจักรภายในบริษัท
วางแผน คิดค้น และพัฒนา นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตให้ทันสมัย
ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อให้งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
อายุ 22 ถึง 25 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
ถ้ามีCertification Software PLC ขั้นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ Manual และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!