Technology Specialist

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สามเสน ดุสิตธานี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
วางแผนงานโครงการและบริหารการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน รวมถึงโครงสร้างค่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
ออกแบบ วางระบบงาน และพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ
เป็นผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนไขเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ ให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ระบบดำเนินไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
อายุ 30 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!