ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ/R&D Manager

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สามเสน ดุสิตธานี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนมขบเคี้ยว และอื่นๆ ด้านโรงงาน ด้านการผลิต การจัดส่งหรือ Supply Chain
ศึกษาความเป็นได้ของธุรกิจอาหารขบเคี้ยวด้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอาหารขบเคี้ยวด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัรฑ์
ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอาหารขบเคี้ยวด้านการเงิน และโครงสร้างราคา หรือ ต้นทุนผลิตภัณฑ์
ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอาหารขบเคี้ยวด้านการตลาด
สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ หน่วยงานภายนอกได้ดี
สนับสนุนงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
วุฒฺการศึกษาปริญญา ตรีขึ้นไป - MBA ,Food Science , Food Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาธุรกิจอาหาร หรือ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สามาารถใช้ MS ได้อย่างดี
สามาารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!