Software Developer

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สามเสน ดุสิตธานี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
ดูแลและพัฒนาระบบงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับงาน
วางแผนงาน และพัฒนา Web/Mobile Application ด้วย Framework ที่รองรับ Feature ใหม่ๆ ที่มีความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, เสถียร, รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน
เรียนรู้ระบบงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
- สามารถใช้งานฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้
- สามารถดูแล ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาโมดูล เพิ่มเติมด้วยภาษา Java Script(ES6) ได้
- สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React, React Native ได้
- มีประสบการณ์พัฒนา API Web Service e.g. Restful ด้วย Node JS
- มีความสามารถด้านการดีไซน์ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!