เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามโครงสร้างบริษัท - .
2
ความรับผิดชอบ
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อOff line & Online
2. สร้างสรรค์รูปแบบการผลิตสื่อให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่ตั้งเป้าหมายไว้
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่สื่อใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสื่อ off line & on line ในวงกว่้าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์,สื่อสารมวลชน
มีความเข้าใจด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการผลิตสื่อที่ดี
ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆรวมถึงSocial mediaดี
มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!