เจ้าหน้าที่บริหารเรื่องร้องเรียน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามโครงสร้างบริษัท - .
3
ความรับผิดชอบ
1. รับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
2. จัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
5. กล้าตัดสินใจในการเจราจากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และเกิดผลกระทบกับองค์กร/คู่ค้าให้น้อยที่สุด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ,การจัดการ,นิติกร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
มีทักษะในการเจราจา น้ำเสียงสุภาพ
ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!