เจ้าหน้าที่ออกแบบ / เขียนแบบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามโครงสร้าง - .
5
ความรับผิดชอบ
1.จัดทำแบบ ออกแบบ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, อาคารสำนักงานต่างๆ
2.เขียนแบบโครงสร้าง และปรับปรุงแบบให้ได้ตามความต้องการ
3.ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ
4.สรุป รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขา สถาปัตยกรรม, ออกแบบทางสถาปัตยกรรม
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 0-5ปี
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!