เจ้าหน้าที่แปลวรรณกรรมจีน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามโครงสร้างบริษัท - .
5
ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียง เกี่ยวกับจีนวิทยาที่น่าสนใจ และเชื่อถือได้
2. ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาให้งานเขียนมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. ประสานงานกับฝ่ายศิลป์ และโรงพิมพ์ เพื่อดำเนินการผลิตหนังสือ และจดหมายข่าว
4. สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายสื่อดิจิตอล เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว หรือผลงานทางวิชาการอื่นๆผ่านสื่อOnline
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
ปริญญาตรี คณะ อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขา วิชาภาษาจีน
สามารถใช้ภาษาจีน และภาษาไทยในการสื่อสารดีมาก
สามารถเขียนบทความได้ดี
มีความสามารถในการแปลและเรียบเรียงบทความ
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!