เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สมุทรสาคร
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามตกลง - .
1
ความรับผิดชอบ
1.เขียนโปรแกรม/ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม-แก้ไขปัญหาการใช้งานทั้ง Web Application และ Windows Application
2.ดึงข้อมูลจากฐานประเภท SQL Server,MySQL โดยใช้ PHP,JQuery,Javascript,AJAX,HTML,VB.Net
3.มีความรู้เรื่องระบบงานคลังสินค้าและด้าน Logistics เบื้องต้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง
อายุ 22-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลลีสาระสนเทศ หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!