นิติกร (ดูเครื่องหมายการค้าฮาลาล)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Negotiable - .
3
ความรับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสอบเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ในร้านเซเว่นฯ
จัดอบรมเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้เครื่องหมายฮาลาลที่ไม่ถูกต้อง
ติดต่อประสานงาน สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในร้านเซเว่นฯ
จัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายฮาลาล
จัดทำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายฮาลาล
จัดทำสถิติข้อมูลงานคดี เพื่อรายงานผู้บริหาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านการว่าความ 0-5 ปี
สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้
มีความอดทน เจรจาคล่องแคล่ว
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!