Customer Service

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
1. ให้ข้อมูลลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแนะนำข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
2. ประสานงานติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
3. จัดตารางการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ การตอบรับของลูกค้า
4. ประสานงานกับ Clients หรือ Supplier ที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
5. วางแผนการจัดการ แผนการทำงาน เพื่อรองรับ call ที่เกิดขึ้นให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
6. ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้กับ Customer service /Agent ในการวิเคราะห์/ แก้ปัญหาและการ Assign งานให้ได้อย่างถูกต้อง
7. ศีกษาและ Update ข้อมูล Product ข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
8. ทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) : ระดับปริญญาตรี
- สาขา : ทุกสาขา
- ประสบการณ์ทำงาน (ขั้นต่ำ) : ด้านงานบริการ Customer Service/ Support , Call Center
- จำนวนปีประสบการณ์ : 0-8 ปี - ทำงานเป็นกะได้
- ทำงานในทุกสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง (ฉุกเฉิน)
- อดทนต่อภาวะกดดัน
- มี Skill ในการใช้โทรศัพท์
- รักงานบริการ
- สื่อสารภาษาไทยชัดเจน
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!