Franchise Business Support Officer

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ (Sales)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง หรืออื่นๆ
- อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศน์ศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน Sales 1 - 5 ปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน:
1. Resume
2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript)
6. ใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!