Data Analytic

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ

- กำหนดแนวทางการบริหาร ชื่อ คำนิยาม ความหมาย ที่มา และการนำไปใช้ ของรายการตัวชี้วัด มุมมอง และดูแลการบังคับใช้ ให้ตรงกันทั้งองค์กรอยู่เสมอ
- อนุมัติการเข้าถึงข้อมูล
- กำหนดแนวทาง การจัดตั้งระดับความปลอดภัยของข้อมูล และบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือ CP
- กำหนดแนวทางการดูแล ตรวจสอบการใช้ข้อมูล ให้มีความปลอดภัย และถูกต้องอยู่เสมอ
- กำหนดแนวทางการจัดตั้ง Information Policy & Roadmap
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จบป.ตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer, MIS หรือ จบป. โทสาขา MBA
- มีประสบการณ์ทางด้าน IT Management อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน Business Intelligent System อย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ จัดการกับฐานข้อมูลได้ดี
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!