หัวหน้าแผนกบัญชี AR/GL/ต้นทุน

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. We get permission from the Employment Department, Labor Department to be recruitment company in Thailand, so we got domestic recruitment license (จง.3) No. น. 1261 / 2554. FDI recruitment considers that Human Resource is the key for success in any position and any organization. We dedicate to offer the best service and suit candidates. We are mediator between job seeker and company by professional team and recruitment consultant who has a lot of experience in any level and any position. FDI would be a part for support your business to progress. By our potential if you would like to apply job with us or need some advice about jobs, please register via our website for free.
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สมุทรปราการ
2. Bangkok กรุงเทพ
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
15,000 - 35,000
1
ความรับผิดชอบ
Location
สมุทรปราการ (พระประแดง)
Job Description
3 ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
หัวหน้าแผนกบัญชี GL
หัวหน้าแผนกบัญชี AR
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบรายการรับสินค้ากับ Invoice และใบขนสินค้าเข้าWI
2.รับเอกสารแผนกจัดซื้อต่างประเทศและทำการตั้งหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศในระบบ SAP B1
3.จัดทำ Cost Sheet เป็นไฟล์ Excel เพื่อคำนวณต้นทุนสินค้า (Cost + Import exps.)
4.Landed cost ใน SAP B1
5.ตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่รับเข้า และค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนใน Stock card ทุก Item code ที่รับเข้า
6.การโอนสินค้าไปคลังอื่นต้องปรับปรุงต้นทุนสินค้าที่ถูกโอนย้ายไปให้ถูกต้อง
หัวหน้าแผนกบัญชี GL

1.ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า และทำตารางสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละ Vendor
- ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า
- ค่า Freight
- Insurance
2.ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนทุก Shipment
3.ตั้งหนี้ Down Payment ในกรณี TT Advance
4.ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้าขาเข้าก่อนส่งทำเช็คภาษี (มูลค่าสินค้า, จำนวนสินค้า, ค่าอากร และค่าภาษี )
5.จัดทำสรุปรายละเอียด GL ค่าใช้จ่ายๆ ล่วงหน้า-สินค้า และสินค้าขาดส่ง ของเดือน
6.จัดทำ Trade creditor aging report ของเดือน
7.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจสอบรายงานภาษีขาย
8.ปิดภาษีซื้อ ภาษีขาย ใน SAP B1  เพื่อยื่น ภพ.30 ทุกสิ้นเดือน
9.กระทบยอดขายรายงานภาษีซื้อ กับ GL
10.กรอกแบบ ภ.พ. 30 เพื่อยื่นกรมสรรพากร
11.คำนวณยอดเจ้าหนี้ Foreign currency ด้วย ex.rate ณ วันสิ้นปี เพื่อปรับยอดเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นปีใน B1 (เพื่อใช้ในการปิดงบ)
12.Support ข้อมูลให้ Audit ในการปิดงบ
13.ตั้งฐานข้อมูลของ Vendor


หัวหน้าแผนกบัญชี AR

1.เปิดบิลขาย
2.ดึงข้อมูลยอดขายของลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อวางบิล
2.ปริ้นใบวางบิล และ จัดแยกใบวางบิล
3.จัดแนบเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี กับใบวางบิล
4.ตัดรับชำระหนี้ และ จัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
5.บันทึกรับสินค้าเข้าคลัง
6.จัดทำแฟ้มตัดชำระลูกหนี้
7.รับเอกสาร วางบิลพร้อมส่งของ
8.รับเอกสารใบลดหนี้ จัดเก็บ และจัดส่งให้ลูกค้า
9.ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
10.ตรวจคอมมิชชั่น


วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!