Overview

Showtec (Thailand) Co., Ltd.

36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 (สำนักงานใหญ่)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียง รับออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบภาพเสียง และระบบไฟระดับประเทศ 

Tel : Mobile : +66(0) 94 440 7111 , Direct : +66(0) 2150 0278 EXT 601

Fax :

Latest Job Positions (6)

Human Resource

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- สรรหาพนักงานให้กับองค์กร สัมภาษณ์ ทำสัญญาจ้าง แจ้งระเบียบบริษัทฯและ สวัสดิการต่างๆ - บันทึกประว...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-06-16
Product Sales Executive / พนักขายผลิตภัณฑ์

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- สร้างแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการสัมมนาผ่านเว็บ / การฝึกอบรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ - ระบุและกำห...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-22
Administrative Assistant / พนักงานธุรการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- ช่วยเหลือพนักงานบัญชีในการติดตามการชำระเงิน และการจัดเก็บเอกสาร - ช่วยเหลือพนักงานขายในการจัดทำเอ...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-22
Project Manager/ผู้จัดการโครงการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- วางแผนการประสานงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนโครงการ - ประสานงานกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามโครงการในพ...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-22
Daftsman/ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรม ไฟฟ้าได้ดี - ...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-20
หัวหน้าบัญชีและการเงิน

Salary: ตามประสบการณ์

Location:Showtec (Thailand) Co.,Ltd 36/36 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สามารถ ยื่นภาษี ภพ.30 ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 สามารถปิดงบภายใน หรืองบทางบัญชีได้ สามารถใช้โปรแกรม Mic...
Showtec (Thailand) Co., Ltd.
1 positions
2020-05-20