Overview

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ระบบความปลอดภัย

Tel : 023488941

Fax :

Latest Job Positions (2)

ผู้จัดการโครงการ

Salary: ตามโครงสร้างบริษัท-40,000

Location:ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ออกแบบ วางแผน ดูแลควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา วางแผนและบริหารโครงการและสั่งการ เพื่อให้โครงการที่ร...