Overview

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

80 ซอยสุภาพงษ์3 แยก8 (ศรีนครินทร์40) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รับเมาก่อสร้าง

Tel : 0800748829

Fax : 02-7482448

Latest Job Positions (15)

วิศวกรโยธา

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Budget Cost Control ของโครงการ 2. บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคาและ...
Estimate

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบ ประมาณราคา - วางแผน ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินราคาวัสดุ อุปกรณ์...
พนักงานขาย

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด(แพล้นท์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (นิคมพัฒนา) หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานขายคอนกรีตผสมเสร็จ ส...
โฟร์แมนประจำ Site งาน

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด(แพล้นท์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานก่อสร้าง และวางแผนงานให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานระ...
วิศวกร QC,QA

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ),ระยอง (นิคมพัฒนา) หน้าที่ความรับผิดชอบ - QA, QC ระ...
เจ้าหน้าที่ QC คอนกรีต

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด(โครงการก่อสร้าง)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (นิคมพัฒนา) หน้าที่ความรับผิดชอบ - เก็บตัวอย่างคอนกรีตในแพล้นท์และหน้า...
วิศวกรจัดซื้อ

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วันหยุด : วันอาทิตย์ เว...
จป.วิชาชีพ

Salary: Salary based on experience

Location:ราชบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน - แนะนำ ฝ...
QS Engineer

Salary: Salary based on experience

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประมาณราคาส่วนก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-ลด) - จัดทำ Budget & Co...
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Salary: A/N

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

- กำหนดวางแผนด้านบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบ...
ช่างไฟ

Salary: A/N

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด(แพล้นท์)

- เดินสายไฟฟ้าในตู้คอนโทรล และควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการก่อสร้าง - ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่อ...
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Salary: A/N

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด

- คัดสรร จัดหาและประเมินร้านค้ารายใหม่ สรุป เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา - ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสด...
Lab Technician

Salary: A/N

Location:บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด(แพล้นท์)

1.ปฏิบัติการทดสอบหิน ทราย ปูน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 2.พิจารณาหรือตรวจสอบผลกา...