Overview

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กลุ่มธุรกิจในเครือ บมจ. ส. ขอนแก่น ได้แก่ 1.อาหารไทยพื้นเมือง อาทิเช่น แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ หมูหยอง กุนเชียง ฯลฯ 2.อาหารทะเลแปรรูป อาทิเช่น ลูกชิ้นปลา น้ำพริก 3.อาหารพร้อมทาน อาทิเช่น ข้าวต้มหมู ข้าวหมูแดงกุนเชียง 4.ขนมขบเคี้ยว อาทิเช่น หมูแผ่นอบกรอบ (Entrée) 5.ร้านอาหาร (แซ่บคลาสสิก, ยูนนาน, ข้าวร้านแกง ส.) 6.ฟาร์มปศุสัตว์ (สุกร) ในวันนี้ พวกเราชาว ส. ขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมส่งมอบอาหารไทยคุณภาพให้ผู้บริโภค และอยู่คู่คนไทยมากกว่า 30 ปี ตลอดจนส่งออกสินค้าไปยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และเรายังคงเดินหน้าต่อไป ภายใต้การยึดถือในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า ความท้าทายใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่าง ๆ
โดยเรามีพันธกิจ คือ "เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอาหารแบบไทย ๆ ให้อร่อย สะอาด สะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น"

- กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
- ชุดฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
- กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
- รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)
- เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต
- กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
- กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร
- การฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Tel : 02-339-3999 ต่อ 3121,3122

Fax : 0-2339-3990

Latest Job Positions (9)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (Research & Development)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานบางพลี

1.ทดลองตัวอย่างใหม่ ปรับปรุงสูตรและวัตถุดิบทดแทน พร้อมทั้งสรุปผลและปรัสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2...
Receptionist (พนักงานรับโทรศัพท์และต้อนรับ)

Salary: 15,000-20,000

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1.รับโทรศัพท์ ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 2.รับโทรศัพท์ ทำการโอนสาย และประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ท...
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1.ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารสัญญา และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสา...
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานบางพลี

1. ดูแลงานด้านฝึกอบรม 2. ดูแลงานปรับปรุงเอกสารด้านฝึกอบรม 3. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติ...
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานมหาชัย

1. บริหารงานวางแผนการผลิตสินค้า/วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2. บริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ 3. นำนโยบ...
เจ้าหน้าที่วางแผน Supply Chain

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานบางพลี

1.วางแผน Master Plan 2.ออก Plan การผลิตประจำสัปดาห์ 3.สั่งซื้อการผลิตประจำสัปดาห์ 4.ตรวจเช็คยอดผล...
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานมหาชัย

1.ดูแลการสั่งซื่อสินค้าในหมวดวิศวกรรม และเบ็ดเตล็ด ให้ได้ตรงตาม Spec ของ User ที่ร้องขอมา 2.ดำเนินก...
Graphic Designer

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อ และประชาสัมพันธ์ทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย...
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ทำงานจันทร์-ศุกร์)

Salary: 18,000-25,000

Location:บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

1.ลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์ 2.คัดลายชื่อผู้สมัครที่สำนักงานจัดหางาน 3.สรรหาและคัดเลือกใบส...