Overview

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

Tel : 123456789

Fax :

Latest Job Positions (3)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Salary: Negotiable

Location:บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

• ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ประสานงานกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและคุณลักษณ...
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาวุโส (Production Senior)

Salary: Negotiable

Location:บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

• เข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการผลิต และสามารถใช้อุปกรณ์การผลิต • ดูแลงานด้านเอกสาร และตรวจสอบถคุณภาพวัตถ...
ธุรการวิศวกรรม

Salary: Negotiable

Location:บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

• ควบคุมการนำเข้าและเบิกจ่ายเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุง • ทำประวัติเครื่องจักร • ประสานงานช่างและแผน...