Overview

LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

75/2 Richmond Building, Sukhumvit 26, Sukhumvit, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

Why LG?
  บริษัทแอลจีพร้อมสนับสนุน การเติบโตบนพื้นฐานของความสามารถ การทำงานที่มุ่งมั่น และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยรางวัลที่ดีเยี่ยม

THE RIGHT PEOPLE
   บริษัทแอลจีมองหาทีมงานที่มีความสามารถและความกระตือรือร้น บุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยมคือ ผู้ที่มีความสามารถในงานระดับสูง อีกทั้งยังเป็นนักคิดที่หลักแหลม กล่าวคือมีความเป็นมืออาชีพและต้องการทำงานในระดับสากลและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเป็นอย่างดี

   ที่บริษัทแอลจีจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “The Right People” เป็นผู้ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างดีที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาจะชอบความท้าทายและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างจริงจัง พวกเขาเป็นบุคคลากรที่เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ เต็มไปด้วยความสามารถ และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมๆกับความต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

An LG Career
   พวกเรามองหา “The Right People” บุคคลซึ่งมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และเต็มไปด้วยทักษะ ซึ่งจะนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้า

OUR HUMAN RESOURCES
   บริษัทแอลจีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้า พนักงานทุกคนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่เท่าเทียมกัน

CREATIVITY AND AUTONOMY
   การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม

COMPETENCE
   ความสามารถคือพื้นฐานของผลงานดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นรายบุคคล

PERFORMANCE-BASED REWARDS
   การให้รางวัลตามผลงานเป็นการกระตุ้นที่ดี บริษัทแอลจีจึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการให้ผลรางวัลตอบแทนตามความเหมาะสม

EQUAL OPPORTUNITIES
   โอกาสที่เท่าเทียมกันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน บริษัทแอลจีจึงมั่นใจที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เกี่ยง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชาติ

LONG-TERM PERSPECTIVE
   การดำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นนโยบายบุคคลากรพื้นฐานของบริษัทแอลจี แผนงานด้านบุคคลากรของบริษัทแอลจีจึงถูกออกแบบมาด้วยสิ่งนี้พร้อมทั้งการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและเป็นไปอย่างบูรณาการ

TRAINING
   ท่ามกลางการศึกษาทั่วโลก บริษัทแอลจีมีการนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสายอาชีพ เพื่อกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ

Application Process
   บริษัทแอลจีมีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหลักสากลนิยม
   ความแตกต่างของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างในแต่ละประเทศ เช่น เรื่องของตลาดแรงงาน, กฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง


1.Health insurance
2.Life insurance 
3.Meal allowance
4.Provident Fund

Tel : 02-204-8923

Fax :

Latest Job Positions (2)

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำศูนย์บริการธนบุรี /และโคราช

Salary: N/A

Location:LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

- ดูแล, ซ่อมแซม และบริการลูกค้าหลังการขาย โดยเฉพาะสินค้าประเภท แอร์บ้าน, แอร์ระบบ, เครื่องใช้ไฟฟ้าภา...
LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
2 positions
2020-04-10