12 นิสัยของคนที่ทำงานที่มีประสิทธิผลสูง
01. พวกเขาทบทวนสิ่งที่ทำงาน


คนที่มีประสิทธิผลสูงไม่ได้ทำอะไรง่ายๆ พวกเขากระทำตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสร้างพื้นที่หรือกระบวนการที่ทำงานได้ดีสำหรับพวกเขา นี่คือสาเหตุที่ไม่แนะนำให้ตั้งเป้าหมายหรือเป้าหมายโดยไม่พิจารณาสถานการณ์เชิงลึกในอดีตและปัจจุบันของคุณก่อน

 
02.พวกรู้ว่าถึงสิ่งที่ผิดพลาด

ในทางเดียวกันคนทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง พวกเขามักจะรู้เสมอว่าอะไรที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการที่พวกเขายอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว พวกเขาจะพยายามเต็มที่เพื่อปรับปรุง     และหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียแค่นั้น พวกเขายังสามารถ ประเมิน ปรับตัวและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

 


03.พวกเขาวางแผน


โดยพื้นฐานการทำงานแล้วพวกเขารู้ว่าการทำงานแบบไหนที่ควรหรือแบบไหนที่ส่งให้ผลลัพธ์ออกมาได้ไม่ดี คนทีมีประสิทธิภาพในการทำงานส่วนใหญ่ มักจะวางแผนงาน

พวกเขารู้ดีว่าพวกเขามีทางเลือกในการสร้างอนาคต พวกเขามีเป้าหมายและพวกเขาจะหาทางดำเนินการเปลี่ยนวิสทัยน์และความจริงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น พวกเขาตะหนักดีกว่าหากะวกเขาไม่มีแผนมันอาจทำพวกเขายุ่งและไปปีนกำลังที่พิงบันไดที่ผิด

 


04.พวกเขาเคาดการถึงอุปสรรค์พร้อมกับวิธีการแก้

คนที่มีประสิทธิภาพที่สูงรู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเจออุปสรรค สิ่งที่ทำให้เขาต่างจากคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานคือความคิดริเริ่มที่จะคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถในการวางกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานั้น

 
05.พวกเขาเขียนสิ่งที่คิดลงไป

คนที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะเขียนจดบันทึกไอเดียลงไปในกระดาษ แทนที่จะเก็บเอาไว้ในหัวของเขาเพื่อจัดระเบียบให้มันเป็นจริง06.การจัดลำดับความสำคัญ

คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน พวกเขาไม่ได้มีงานน้อยกว่าคนอื่น แต่ในความจริงแล้วพวกเขาอาจมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเท่าตัวหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาระบุและมุ่งเน้นเฉพาะงานที่ให้คุณค่าสูงที่สุด ตามกฎการมีส่วนรวม 80/20 ของ Eisenhower Matrix

 


07.ทำงานหนึ่งสิ่งให้เสร็จในครั้งเดียว

เมื่อคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง พวกเขารู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญงาน พวกเขาเน้นการทำงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาก่อน ไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม และทำมันให้เสร็จ ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีการผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่มีการทำอีกในครั้งที่สอง พวกเขายังหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาพลังงานและความสนใจและเงินของพวกเขามีจำกัด และมีค่าไม่ใช่ใช้หรือแบ่งระหว่างงานที่สำคัญ เป็นสองครั้ง สามครั้งหรือสิบครั้ง

 


08. มีขอบเขตในการทำงาน

คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมีขอบเขตในการจัดสรรการทำงาน พวกเขามีรางรางงานเวลาที่แน่นอน พวกเขาจะปฎิเสธสำหรับงานที่ไม่สำคัญหรือไม่เร่งด้วย พวกเขาเคารพขีดจำกัดของรางกาย อารมณ์และจิตใจของพวกเขา เขาจะสามารถจัดสรรเวลาพักผ่อนได้เพียงพอ และประเมินโอกาสอย่างพิถีพิถัน และพวกเขามีความสมดุลของชีวิตในการทำงาน (Work life Balance)

 


09.การจัดการงานอย่างเป็นระบบ

คนที่มีประสิทธิภาพสูงรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาหรือความพยายามอย่างเต็มที่สำหรับงานทั้งหมด แต่เขาจะมีการมอบหมายงาน และพวกเขาใช้ประโยชน์จากการจัดระแบบการทำงาน หรือกกระบวนงานของพวกเขาให้ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว และปรับให้เหมาะสมกับทีมของพวกเขา ทำให้สามารถสร้างงานที่ดีขึ้นได้โดยรวม พวกเขารู้ว่า 1+1 สามารถเท่ากับ 3 ได้

 


10.พวกเขาถามคำถามสำคัญ

คำถามแสดงถึงเกี่ยวกับสติปัญญาและศักยภาพของบุคคลของการประสบความสำเร็จมากกว่าแค่คำตอบของเขา มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างการถาม:

• ฉันจะทำอะไรได้บ้าง" และ "สิ่งที่ต้องทำคืออะไร”

• "ฉันจะทำงานให้หนักขึ้นได้อย่างไร" และ "ฉันจะทำงานอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร"

• "คุณสมบัติของเครื่องมือนี้คืออะไร" และ "ฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้เครื่องมือนี้"

• "ฉันสามารถขายผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง" และ "ปัญหาอะไรที่ผู้คนต้องการและต้องการแก้ไข?"

• "ฉันจะเพิ่มอะไรได้บ้าง" และ "ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร"

 
11.พัฒนานิสัยสำคัญ

ถามคน ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง รับประกันได้ว่าพวกเขารู้ถึงความสำคัญของนิสัย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือเจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือศาสตราจารย์ ที่ประสบความสำเร็จ คือ ทำสิ่งที่คุณสามารถทำมันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั้นจะทำให้คุณก้าวหน้าและแตกต่าง

ในแง่ของบุคคลหมายถึงการพัฒนานิสัยเช่นการกดแป้นพิมพ์ การอ่านออกเสียง การออกกำลังกาย การวางแผนทบทวนหรืออื่นๆ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับผลกระทบเชิงบวกของสิ่งที่คุณทำอย่างต่อเนื่อง

 12.ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีใครเริ่มต้นจากการเป็นคนที่มีประสิทธิผลในตอนแรก ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสิ่งที่มีประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลในการทำงานต่ำ นั้นคือความสามารถในการปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีตและผลักดันไปข้างหน้า ใครก็ตามที่ประสงค์จะฉลาดขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอ่านหนังสือจ้างโค้ชเข้าร่วมสัมมนาฟังพอดแคสต์ลงทะเบียนเรียนและทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาขึ้นในด้านต่างๆและมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 


สรุปผลการศึกษา

เช่นเดียวกับที่โซลูชันภายนอกไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในได้   ทั้ง 12 กิจกรรมที่ระบุไว้ในบทความนี้ เป็นเพียงแนวทาง หากหากคุณไม่นำไปปฎิบัติตามก็อาจไม่เกิดผล คุณควรเริ่มจากภายในสู่ภายนอก และเปลี่ยนแปลงทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

 
Credit : productiveandfree.com


  • Share this post!