Overview

About us

เว็บไซต์ Jobyes เป็นเว็บไซต์หางาน,สมัครงาน ที่เน้นการใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว  เหมาะสมกับยุคและสมัย Jobyes จะเป็นสังคมของคนหางานในอนาคต ที่เป็นพื้นที่ระหว่าง คนที่มองหางานที่ใช่ และบริษัทที่มองหาคนทำงาน  เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานและอื่นๆ 
 
 

 


นโยบายของ Jobyes

Jobyes มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นเว็บไซต์หางานชั้นนำในประเทศไทย
อย่างมีคุณภาพ ที่มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมให้คนในสังคม เด็กๆ โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
บริษัท Jobyes จะก้าวเดินไปพร้อมๆ กับสังคม
หากพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถหางานที่ดีได้ ก็สามารถนำเงินรายได้ในส่วนนั้นไปจุนเจือครอบครัว และหมุนเวียนไปในสังคมด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
 
  

Jobyes จึงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการหางานในประเทศไทยอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน หากคุณมองหาเว็บหางานดีๆ งานคุณภาพ คนคุณภาพ
ที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมก้าวหน้าและเติบโต อยากให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์หางานที่ใช่ สำหรับคุณ

 
  

 
 
Jobyes Co.,Ltd 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
Jobyes เป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดให้บริการ แต่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบริษัทด้านการจัดหางานในประเทศมากกว่า 8 ปี ซึ่งทราบความต้องการของผู้สมัครและความต้องการของ HR ที่มองหาบุคคลากรในการทำงานเป็นอย่างดี Jobyes จึงได้นำความต้องการเหล่านั้นออกมา และกลายเป็น Jobyes  ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสำหรับผู้หางาน และบริษัทต่างๆ ได้อย่างแน่นอน
 

  
 
 
คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง
ผู้บริหาร